Een tuin met twee gazonnen, gescheiden door een brede terrasstrook cq. looppad was zou er veel aantrekkelijker uit gaan zien als de gazonnen werden vervangen met behulp van vers aangevoerde grasrollen. De belichting en beregening werden ongewijzigd gelaten, binnen enkele weken biedt deze tuin weer een andere aanblik.