Op pallets werden de graszoden aangevoerd, de trampoline werd ingegraven en onder de andere speeltoestellen en speelhuis door werden de nieuwe graszoden aangelegd.