Wanneer graszoden leggen?

Graszoden kunnen het hele jaar door gelegd worden. Uitzondering hierop vormt de periode dat het vriest. Wanneer de grond bevroren is, kunnen de graszoden niet gesneden worden. Bovendien kan de ondergrond niet bewerkt worden. Het seizoen voor het leggen van graszoden begint normaal gesproken in maart en loopt door tot in november.

Eisen aan het weer en de voordelen van de verschillende periodes

Voor het leggen van grasmatten is de temperatuur belangrijk; niet te lage maar liefst ook niet te hoge temperatuur. Daarnaast speelt de vochtigheid een rol, maar ook zonlicht is belangrijk voor een goede groei.

Voordelen van het voorjaar zijn:

 • De bodem is voldoende vochtig.
 • Er valt regelmatig neerslag.
 • Temperaturen zijn niet extreem hoog.
 • Gedurende het voorjaar vordert, komen er steeds meer zonuren.
 • Gras kent een enorme groei in dit seizoen.

Voordelen van de zomer zijn:

 • Het gras krijgt voldoende zonlicht.
 • Problemen met natte ondergronden lossen snel op.
 • Het gras wortelt zeer snel in de bodem.
 • De naden zijn al snel niet meer te zien.

Voordelen van het najaar zijn:

 • De bodem is voldoende vochtig.
 • Door voldoende neerslag hoeft u niet te sproeien.
 • De graszoden wortelen goed.
 • In het voorjaar heeft u direct een goed groeiend gazon.

Eisen aan de ondergrond

Het is logisch dat grassen in uw gazon voeding nodig hebben. De graszoden dienen dus gelegd te worden op een voldoende vruchtbare ondergrond. Geschikte grondsoorten zijn zwarte grond of teelaarde, klei en veen. Deze laag van vruchtbare grond dient minimaal 10 cm dik te zijn en voldoende waterdoorlatend. Er ontstaan problemen, gras dat ‘verdrinkt’ en mosvorming, indien het regenwater te langzaam wegzakt. Dichtgeslagen grond frezen wij, hierdoor wordt deze luchtig en kan regenwater weer eenvoudig worden afgevoerd. Zware kleigronden hebben een zeer fijne structuur en houdt hierdoor water te lang vast. Door grof wit zand door de kleigrond heen te mengen, krijgt het een structuur die water beter doorlaat.

Verzorging na het leggen

De graszoden die wij leggen zijn dagvers; ze worden altijd binnen 24 uur in uw tuin gelegd. Graszoden zijn echter zeer kwetsbaar daarom hebben ze direct uw verzorging nodig. De graszoden mogen absoluut niet uitdrogen, direct sproeien na de aanleg is dus een vereiste. De onderhoudskaart die onze medewerker heeft achtergelaten, toont een schema hoe u dient te sproeien.

De eerste twee weken mag het gazon niet betreden worden. Al na twee weken zijn de graszoden geworteld in de ondergrond. U heeft dan een volwaardig gazon dat normaal gebruikt kan worden. Voordat er over het gazon gelopen mag worden, dient het eerst gemaaid te worden. Controleer eerst even goed of de graszoden daadwerkelijk zijn vastgegroeid. Dit doet u door zachtjes aan het gras te trekken; wanneer dit geworteld is in de ondergrond voelt u dit direct. Is het nog niet geworteld, wacht dan tot dit wel het geval is. Maai het gras de eerste keer op een stand van 5 à 6 cm hoog. Na de eerste maaibeurt kan de grasmaaier afgesteld worden op de normale hoogte van 3 à 4 cm. Gebruik bij het maaien altijd een opvangbak. Dit voorkomt de vorming van een viltlaag in het gazon.

Een perfect gazon met graszoden van Grasleggen.nl! 

Of u het gazon nou zelf aanlegt of u laat de werkzaamheden uitvoeren, bestel uw graszoden altijd bij Grasleggen.nl. Wij bieden u A kwaliteit graszoden, dit zijn graszoden voor een speelgazon van de allerbeste kwaliteit. U kunt de graszoden laten bezorgen of door onze medewerkers laten leggen!