Gazon onderhoud vraagt om kennis

Om het gazon goed te kunnen onderhouden is enige kennis van de plant vereist. Ook meer weten over de manier waarop gras groeit is belangrijk. Door deze kennis kunt u inspelen of de behoeften en zwaktes van de plant. U kunt op die manier veel problemen met het gazon voorkomen of genezen.

Wanneer groeit gras?

Gras groeit, net als alle andere plantensoorten, wanneer de juiste groeiomstandigheden aanwezig zijn. Eisen die het gras stelt hebben te maken met:

  • ondergrond;
  • temperatuur;
  • licht;
  • vocht;
  • meststoffen.

Gras heeft zand, klei of veen nodig om op te groeien. In deze ondergrond kan het wortelen en kan het vocht en voeding uit de bodem halen. Ondergronden die onvoldoende vocht of meststoffen vast kunnen houden, zoals witzand en steen, zijn dus niet geschikt.

De temperatuur en het licht spelen een grote rol voor het gras. Daardoor heeft gras in ons klimaat ook te maken met een groeiseizoen. Vanaf maart tot en met november is er voldoende licht en warmte voor gras om te groeien.

Om uitdroging tegen te gaan en meststoffen op te kunnen nemen, is er dus voldoende vocht nodig. Het gras droogt anders uit of heeft geen bouwstenen voor de groei. Teveel vocht kan het gras ook doen verstikken, natte gronden raken dan ook vaak dun bezet met gras.

Een gazon dat een tekort heeft aan meststoffen groeit niet. Het is dan lichtgroen van kleur en zal allerlei ziekten, mos en onkruid in zich krijgen. Het kan doordat het niet of slecht groeit niet meer herstellen en zal snel aan sierwaarde inboeten.

Hoe groeit gras?

Grasplanten groeien zowel in de hoogte als in de breedte. Dit merkt u wanneer u onderhoud aan uw gras aan het uitvoeren bent. U dient gedurende het seizoen het gras wekelijks te maaien. Dit komt doordat het gras in de hoogte groeit. Gevolg van het maaien van het gras is dat het nog meer in de breedte gaat groeien. Op die manier wordt een dun gazon voller en worden kale plekken weer opgevuld. Deze manier van groeien noemt men uitstoelen: ondergronds maakt het gras nieuwe uitlopers die zorgen voor een verdere uitbreiding van de grasplant. Dat gras ook in de breedte groeit, kunt u vooral goed merken wanneer u de kanten van het gras af steekt. Gazons die niet afgebakend zijn, dijen uit en dienen terug gestoken te worden.

Waar zorgt u voor door het gazon te onderhouden?

Door tijdig de onderhoudstaken aan uw gazon uit te voeren zorgt u ervoor dat het gras een gezonde groei kan doormaken. Dit draagt bij aan de kwaliteit van uw grasmat. Uw gazon ziet er daardoor niet alleen mooier uit, het hersteld zichzelf ook nadat het belast is door bijvoorbeeld spelende kinderen.

Een gezond gazon zorgt er tevens voor dat u er nog jaren lang plezier van kunt hebben. Wanneer u slecht voor het gazon zorgt rijgen de problemen zich al snel aaneen. Kleine kale plekken in uw gazon zijn de broedplaats voor onkruiden. Als het gazon zich op die plekken niet hersteld zult u merken dat onkruiden snel die plek innemen. Vervolgens breiden die zich uit naar de nog gezonde delen van uw gazon.

Gras dat een tekort heeft aan zonlicht, mest en vocht wordt op ten duur dunner. Dit zorgt ervoor dat mossen van onderuit beginnen te groeien. Wanneer mos eenmaal de intrede heeft gedaan heeft u er veel werk aan dit weer weg te krijgen. Verticuteren, kalk strooien en mosdoders vragen dan veel extra tijd en geld dat u zichzelf had kunnen besparen door tijdig grasonderhoud uit te voeren.