De drie belangrijkste voedingsstoffen voor graszoden zijn stikstof, fosfor en kalium, op een verpakking aangegeven als N.P.K. IJzer is ook een belangrijk element waardoor het gras groener wordt; zonder de groei te stimuleren kan dit het best in de herfst toegediend worden. Voor een gezonde groei zijn ook andere mineralen nodig, maar in veel kleinere hoeveelheden. Het nadeel van het geven van voeding aan gras is dat het harder gaat groeien en vaker gemaaid moet worden.

Gazonmest gedurende het seizoen

In het voorjaar of begin zomer en nogmaals in het najaar moet het gazon bemest worden, dit is een belangrijk onderdeel van het gazononderhoud. De meststof die in het voorjaar gegeven wordt, moet rijk zijn aan stikstof en toegediend worden als het gras gaat groeien. Gazonmest die in het najaar gegeven wordt als de groei van het gras minder wordt, bevat minder stikstof (late groei veroorzaakt gras dat vatbaarder is voor schimmelziekten) en meer fosfor voor een betere wortelgroei. Gebruik geen mest waaraan een mosdoder of onkruidbestrijdingsmiddel toegevoegd is.

Organische meststoffen voor het gazon

Om het gazon een bemesting te geven die direct is afgestemd op de behoeften van het gras adviseren wij organische gazonmest te geven. Organische meststoffen passen uitstekend binnen de duurzame visie van Grasleggen.nl. Grasleggen.nl levert en verkoopt organische meststoffen. Deze zijn perfect afgestemd op de behoeften van het gazon en bieden daarnaast enkele voordelen op het gebied van duurzaamheid:

  • Organische mest spoelt niet uit en verontreinigd het grondwater dus niet
  • Organische mest is tot 3 maanden lang werkzaam in het gazon
  • Organische mest is daardoor voordeliger dan kunstmest
  • U hoeft na het bemesten niet te sproeien om verbranding te voorkomen.

Organische gazonmeststof

Organische gazonmest dient tweemaal per jaar, in het voorjaar en aan het eind van de zomer, gestrooid worden. Op zure grond kan kalk gestrooid worden, dit is speciaal voor gazons verkrijgbaar en is verrijkt met azoto bacteriën die voor een actief bodemleven zorgen. Mos krijgt op die manier geen kans.

Scheikundig teken Voedingselement Functie
N Stikstof Bladgroei en bouwstof voor aminozuren
P Fosfaat Wortelontwikkeling en alle processen in de plant
K Kalium Stevige celwanden en waterhuishouding
Ca Calcium Stevige celwanden
Mg Magnesium Bladgroei, aminozuren en vitamines
Fe Ijzer Fotosynthese en vorming bladgroen

Extra toevoegingen:

  • Gisten: Eencellige schimmels die deeltjes grond bij elkaar houden. Vormen tevens een voedingsbron voor bacteriën.
  • Bacteriën: Zorgen voor de afbraak van bijv. gemaaid gras. Zij zetten het gemaaide gras om in belangrijke meststoffen voor het gazon.
  • Schimmels: Verantwoordelijk voor de afbraak van storende lagen in het gazon. De Mycorhizae schimmel brengt geen schade aan het gazon maar breekt de schadelijke viltlaag af.
  • Protozoa: Eencellige micro-organismen die zich voeden met overbodige bacteriën. Hierdoor komen er meer voedingsstoffen vrij voor het gazon.

Toepassing van gazonmeststoffen

Te veel mest is niet goed en brengt schade toe aan de grasplanten. Volg daarom de instructies op de verpakking nauwkeurig op. Maai het gazon voordat u het gazon gaat bemesten; dit maakt het mogelijk de mest goed te verspreiden. Voor een goede verspreiding kunt u gebruik maken van een mestwagen. De mestwagen verspreid de meststoffen gelijkmatig waardoor er een egaal groen gazon ontstaat zonder enorme groeipieken.

De organische meststoffen van Grasleggen.nl kennen een dosering van 1 kg per 10 vierkante meter gras.

Bestel gazonmest wanneer u graszoden laat leggen!

Wilt u graszoden laten leggen door Grasleggen.nl? Bestel dan direct de juiste meststoffen middels uw offerte aanvraag. Nadat wij de graszoden bij u hebben gelegd ontvangt u uw gazonmest en onderhoudsinstructies voor uw gazon. Zo weet u zeker dat uw nieuwe gazon aan uw wensen tegemoet komt!

Het laatste nieuws

Wat klanten over ons zeggen