In de loop van de tijd verdicht de grond van een gazon doordat er op geleefd wordt en zelfs door het gras maaien. Verdichting kan een probleem zijn, omdat de lucht dan niet in de grond kan doordringen. Voor deze onderhoudstaak aan het gazon tijdig uit om schade aan uw gazon te voorkomen.

Het gazon beluchten

Graswortels hebben, net als wortels van andere planten, zuurstof, water en voedsel nodig. In verdichte grond kunnen de wortels niet groeien. Als de afwatering slecht is, kan de grond onder water komen te staan en bij droogte kan het water dat gegeven wordt, niet door de grond opgenomen worden. Verdichte gazons verzwakken en worden overheerst door sterkere onkruiden. Als de lucht de wortels niet kan bereiken, krijgen de planten tekorten, worden zwakker, worden bruin en gaan dood.

Verdichting wordt voorkomen door in het najaar regelmatig te beluchten en sterke wortelgroei te stimuleren. Tijdens het beluchtingsproces worden gaten in het gazon geprikt waardoor water en voedsel diep in de grond kunnen doordringen.

Is uw gras met beluchten te herstellen?

Een gazon dat is dichtgeslagen doordat het belast is door zware machines of materialen is wellicht niet meer te redden door het te beluchten. Beluchten heeft alleen zin als de toplaag, de bovenste 5 centimeter, is vastgeslagen. Het gazon vervangen is dan de enige optie. Door de grond te frezen wordt deze opnieuw luchtig gemaakt. Hierna kunt u de grond egaliseren en graszoden leggen zodat u snel een nieuw gazon heeft.

Hoe moet u uw gras beluchten?

Gras verticuteren vormt een onderdeel van het beluchtingsproces doordat de viltlaag verwijderd wordt. Tijdens de echte beluchting moet dieper in de grond doorgedrongen worden en moeten gaten worden gemaakt op een diepte van 6-7 cm, liever nog 10-15 cm. Voor een klein gazon kan een spitvork met holle tanden gebruikt worden, deze geeft op kleigrond beter resultaat dan een gewone spitvork. Voor een groter gazon is een al dan niet aangedreven beluchtingsmachine met holle of massieve tanden een uitkomst.

Wanneer uw gras beluchten?

Op zandgrond heeft beluchten geen zin omdat de gaten zich snel vullen en de grond meestal goed afwatert. Belucht begin zomer in dezelfde periode als verticuteren. Loop achteruit en niet over het pas beluchte gedeelte. Belucht niet bij nat weer omdat de staafjes grond dan in de tanden blijven plakken. Een gazon dat nieuw is aangelegd met graszoden hoeft in de eerste twee seizoenen normaal gesproken niet belucht te worden.

Het laatste nieuws

Wat klanten over ons zeggen