Gazons kunnen aangetast worden door slecht onderhoud, gazonziektes en schadelijke insecten. Emelten vormen een van de twee soorten insecten die zich voeden met uw gazon. Doordat de emelten zich onder de grond ophouden, ziet u pas na verloop van tijd de gevolgen.

Wat zijn de symptomen van emelten?

Emelten voeden zich overdag onder de grond aan de wortels van uw gazon. ‘s Nachts komen ze naar boven en eten bovengrondse delen van uw gazon. Door de grote aantallen waarin de emelten aanwezig zijn in uw gazon zullen de gevolgen vaak snel zichtbaar zijn.

Langpootmuggen

Emelten zijn de larven van de langpootmug. Aan het eind van de zomer paren langpootmuggen en zijn ze vaak te zien in grote groepen. Indien u die waarneemt in uw tuin dan kunt u er zeker van zijn dat er emelten in uw gazon zitten.

Gele plekken door afstervend gras

Door de grote aantallen waarin de emelten zich in uw gazon bevinden gaat u al snel afstervend gras zien. Gele en kale plekken worden zichtbaar op plaatsen waar emelten onder het gras zitten.

Fouragerende vogels

Verschillende soorten vogels hebben emelten hoog op hun menu staan. Dit is het tweede symptoom, fouragerende vogels op uw gazon. Waarschijnlijk denkt u, er zijn altijd vogels op mijn gazon op zoek naar voedsel. Het verschil zit hem in de soort en de manier waarop. Regenwormen komen door trillingen naar boven en kunnen dan aan het oppervlak gegeten worden. Emelten blijven in de grond en het gras wordt dan ook letterlijk opengetrokken. Kraaien, roeken, kauwen, merels en zelfs buizerds en spechten halen uw gazon overhoop op zoek naar de larven.

Spoor emelten op onder uw gazon

Emelten kunt u opsporen zonder het gazon open te halen. Door een natte vuilniszak op uw gazon te leggen, denken de emelten, die ‘s nachts naar boven komen, dat ze zich onder de grond bevinden. Als u in de ochtend de vuilniszak optilt liggen de emelten eronder indien ze in uw gazon zitten.

Emelten bestrijden

Net als engerlingen zijn ook emelten vrijwel uitsluitend te bestrijden in de eerste weken van hun leven. De paarperiode is in augustus en de bestrijding dient dan ook in september en oktober plaats te vinden. Middeltjes ter bestrijding van emelten zijn verkrijgbaar bij tuincentra en Boerenbond. Langpootmuggen en emelten hebben een soort van cyclus van 7 jaar. Gedurende deze periode neemt het aantal steeds verder toe. Na 7 jaar breekt er vaak een soort epidemie uit onder de emelten. Veel larven gaan hierdoor dood en de overlast neemt daardoor gigantisch af. De verwachting is dat in 2014 of 2015 de piek is in het aantal emelten.

Het laatste nieuws

Wat klanten over ons zeggen